Modern technology gives us many things.
مرور رده

موفقیت

رویای تو روزی به دنبال تو میاد و هرجور شده  یک روز به دنبال تو میاد  و تورو پیدا میکنه و خودشو به تو نشون میده هیچ چیزی اتفاقی نیست  اگه رویایی داری و هنوز زنده هستی و میخوای شخص مهمی بشه   و از وضع الانت خسته شدی بدون دلیلی برای این وجود داره رویاهای ما قویترین سلاح های ما برای موفقیت هستند ما…
ادامه مطلب ...